Svarbus Tikėjimo Maldos Aspektas

“Aš tikiu, bet nesuprantu, kodėl nėra atsakymo į mano maldą…”, mintyse vis dar girdėjau šiuos žodžius ir mačiau nusivylimą jo akyse, kol meldžiausi už vieno žmogaus poreikį.

Maldoje turėjau supratimą, kad jam būtina pakeisti mąstymo būdą ir požiūrį į maldą. Tai įkvepia mane pasidalinti su jumis vienu tikėjimo ir maldos aspektu, kuris atnešė daug atsakymų į mano maldas ir labai sustiprino mano asmeninį tikėjimo kelią.

Kai turime tokią mąstyseną, ateina nusivylimas. Ir nuo abejonės yra tik žingsnis … ir netikėjimas yra čia pat, tarsi šešėlis. Galų gale, abejonės ir netikėjimas kenkia mūsų maldai; Netikėjmu mes patys anuliuojame savo maldą. (Jokūbo 1: 6–7 ” Bet tegul prašo tikėdamas, nė kiek neabejodamas, nes abejojantis panašus į jūros bangą, varinėjamą ir blaškomą vėjo. Toksai žmogus tenemano ką nors gausiąs iš Viešpaties.”)

Užuot klausęs, kodėl Dievas neatsako, tvirtink savo mintyse ir kalboje, kad tu tiki ir pasitiki Viešpačiu, nepaisant to, kas iš tikrųjų vyksta šiuo metu. Tikėjimas yra tikrumas tame, kuo viliamasi, įsitikinimas dalykais, kurie nėra matomi.

Kaip Abraomas ir Sara – Abraomas nesvyravo Dievo pažaduose. Jis net nesvarstė realistiškų faktų, bet liko tvirtas tikėjime ir šlovino Dievą. Jis buvo visiškai įsitikinęs, kad Dievas turi galią įvykdyti savo pažadą, net jei fiziškai tai buvo tiesiog neįmanoma. Sara – priėmė galią pastoti ir pagimdė vaiką, nes ji žinojo, kad Dievas ištikimas jo pažadui. (Romiečiams 4: 18–22, Hebrajams 11:11)

Maldoje paprašyk Dievo apreiškimo tau ir Jo žodžio tavo situacijai. Vietoj nusivylimo ir nerimo skelbk, kas yra tavo Dievas, tvirtink savo tikėjimą: “Tu esi Jehova-Rapha – Dievas, gydantis kūną ir sielą. Tu esi El Shaddai – Visagalis Dievas, Tu turi absoliučią galią viskam. Tu esi galingas ir ištikimas Savo žodžiui. Aš žinau, kad su Tavimi viskas yra įmanoma ir ateina diena, kai mano atsakymas bus fiziškai čia. Tėve, aš žinau, kad mano padėtis yra Tavo rankose ir Tu viskuo pasirūpinsi. Vesk mane tuo keliu, kuriuo aš turiu eiti, nukreipk viską mano gyvenime pagal Savo valią. Aš Tavimi pasitikiu. Žinau, kad man nebus gėda, nes Tu savo žodyje sakai, kad tie, kurie pasitikimi Tavimi, nebus sugėdinti “.

Bendraudamas su kitais, užuot kalbėjęs apie tai, kokia didelė problema ir kaip tu nesupranti, kur yra Dievas, kodėl nėra atsakymo ir kodėl Jis tyli, sakyk tikėjimo žodžius, sakyk žodžius, kurie patvirtina tavo tikėjimą. “Problema yra didelė, BET aš žinau, kad mano Dievas yra didesnis už bet kokią problemą. Dievas turi atsakymą ir Jam nėra nieko neįmanomo. Aplinkybės yra Jam pavaldžios, o žmonių širdys yra Viešpaties rankose, kaip ir upės vanduo: Jis pasuka visur, kur nori. Jis turi viskam savo laiką. Dievas niekada nemiega ir Jis niekada nevėluoja. Aš žinau, kad mano Viešpats viskuo pasirūpins ir aš gyvenu tikėdamasis iš Jo atsakymo “.

Dabar prisimenu, būtent taip aš galvojau ir tokia buvo mano malda atsidūrus tamsiausiose situacijose ir beviltiškose aplinkybėse. Vietoj nerimo ir abejonių, aš tvirtinau savo tikėjimą ir pasitikėjimą Viešpačiu. Į problemas žiūrėjau su visišku tikrumu, kad Dievas gali pakeisti mano aplinkybes ir padaryti viską, ir Jis man padės. Mano tikėjimas tapo įsitikinimu / žinojimu, kad su Viešpaties pagalba aš viską įveiksiu ir bėdos bus išspręstos. Aš tai sakiau ir mintyse, ir žodžiais.

Atsakymai neatėjo iš karto. Bet aš ir toliau tvirtinau, kad Dievas, kuriuo aš tikiu, yra visagalis, ir aš laukiu Jo pagalbos. Dabar, kai atsigręžiu, matau, kad į kiekvieną poreikį, apie kurį užtikrintai tikėjau, kad Dievas padės, buvo atsakyta. Gavau atsakymus, nepaisant to, kad tai buvo laikai, kai buvau beviltiškose situacijose ir jas pagerinti atrodė tiesiog neįmanoma. Be to, kuo sunkesnė padėtis, tuo nuostabesnis liudijimas, kaip Viešpats atsakė ir išvedė mane iš sunkumų.

Jis įdėjo į mano širdį norus pasiekti tam tikrus tikslus, paskatino mane imtis tam tikrų priemonių ir inicijuoti veiksmus pokyčiams. Visagalis sukūrė naujas galimybes ir atvėrė išeitis ten, kur jų nebuvo. Jis įkvėpė daugelį man padėti. Dievas man suteikė sugebėjimų, stiprybės, ištvermės ir atkaklumo siekti tikslų. Jis laimino viską, ką dariau. Jis rūpinosi manimi ir suteikė viską, ko reikėjo. Ir jis niekada nevėlavo. Niekada.

Jei pagauni save galvojant kodėl Dievas neatsako, kodėl nepadeda ir ar malda apskritai gali padėti – pradėk keisti savo požiūrį į problemą ir į maldą. Dėk savo tikėjimo pamatus remdamasis ne savo supratimu, ar įmanoma išspręsti tavo problemą, o tuo, koks yra Dievas – Jis yra visagalis ir ištikimas savo žodžiui / pažadui. (Romiečiams 4: 18–22, Žydams 11:11)

Vietoj begalinių klausimų „Dieve, kodėl …“ ir abejonių, PATVIRTINK savo TIKĖJIMĄ, jog tiki ir visiškai pasitiki Dievu, kad ir kas bebūtų. PROKLAMUOK, kas yra tavo Dievas. Skelbk į savo gyvenimą žodį iš Šventojo Rašto, savo pergalę prieš problemas ir ligas, ir tu pamatysi tikėjimo maldos galią.

Būk tvirtas tikėjime. Būk nesustabdomas.

~Inga

“Tikėjimas užtikrina tai, ko viliamės, ir parodo tai, ko nematome.” Žydams 11:1

Jėzus pažvelgė į juos ir tarė: „Žmonėms tai neįmanoma, bet ne Dievui, nes Dievui viskas įmanoma”. Morkaus 10:27

 “Karaliaus širdis Viešpaties rankoje kaip vandens srovės; Jis ją pasuka, kur nori.Patarlių 21:1

Viešpatie Dieve, Tu sukūrei dangų ir žemę savo didele galia ir ištiesta ranka. Nieko Tau nėra negalimo.” Jeremijo 32:17

 “Ar yra kas nors Viešpačiui neįmanoma?” Pradžios 18:14

 “….Tuomet suprasi, kad Aš esu Viešpats; nebus sugėdinti, kurie laukia manęs.Izaijo 49-23

Mano knygoje „Nesustabdoma. Tai pasirinkimas “(parašyta anglų kalba), galite perskaityti visą mano istoriją-liudijimą. Tai yra įkvepianti istorija apie tragedijos įveikimą ir gyvenimo atkūrimą nepaisant jokioms kliūtims.

Ši knyga yra apie gyvą Dievą, kuris gali atstatyti tai, kas sugriauta, išgydyti giliausias sielos žaizdas ir pakeisti žmogaus gyvenimą, kad ir kokia beviltiška būtų padėtis. Istorija pasakoja apie ryžtą ir nenumaldomą atkaklumą, galintį prasiveržti per neįveikiamas kliūtis. Istorija pasakoja apie atsparumo galią, kuri gali jus pakelti ir nešti į priekį, nesvarbu, koks esate pavargęs ar kiek kartų krentate. Ši istorija yra apie neišmatuojamą Dievo gailestingumą ir malonę, net jei mes padarome siaubingą, neatleistiną klaidą. Galiausiai, ši knyga parodo mūsų priimamų sprendimų galią, kai atsiduriame pasirinkimo kryžkelėje.

2018 m. Gegužės mėn. „Nesustabdoma. Tai pasirinkimas“ gavo du garbingus paminėjimus biografijos / autobiografijos ir dvasinės / religijos kategorijose 2018 m. San Francisko knygų festivalyje, kuriame pagerbiamos geriausios pavasario knygos.

Knygą galima įsigyti https://amzn.to/2D5pfMa

Mano kalbos įrašas iš konferencijos „MOTERS VIZIJA 2020“ , yra apie tai, kaip nepasiduoti kai viskas tavo gyvenime sužlugo, ir galimybių pakeisti padėtį tiesiog nėra, kaip įveikti kliūtis ir pasiekti savo tikslą, kaip būti nesustabdomu ir įgyvendinti savo viziją.
Dažnai galime išgirsti žmones sakant “Nepasiduok!”, bet KAIP nepasiduoti? Tikiuosi mano istorija jus įkvėps ir praktiniai patarimai duos kryptį ir įgalins jus KOVOTI IR NUGALĖTI.

Interviu Lietuvių Krikščionių radio laidai “Jaunimo Kodas”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *