Tavo vizija ir Dievo valia tavo gyvenimui. Asmeninė patirtis ir neįtikėtini liudijimai

Kai pradėjau rašyti šį postą, ketinau parašyti apie kitą vizijos siekimo aspektą. Bet kai tik pradėjau, dvasioje kilo stiprus noras parašyti apie tai. Skaitykite žemiau. Tai labiau tiems, kurie gyvena tikėjimu, kurie nori būti Kristaus pasekėjais.

Dažniausiai metų pradžioje jaučiamės tarsi atveriame naują lapą. Kokias istorijas nori, kad tavo naujasis gyvenimo knygos skyrius turėtų?

Inga Lizdenyte photo

Kai pradedi kažkur važiuoti, svarbu žinoti, kur važiuoji, ar ne? Taip yra ir su mūsų gyvenimu. Turi turėti viziją, kur eini gyvenime. Priešingu atveju tavo gyvenimas bus betikslis, o ir tavo gyvenimą kurs ir valdys kiti žmonės bei pašaliniai įvykiai.

  • Taigi kokia tavo šių metų vizija?
  • Kas turi įvykti, pasikeisti, kad šie metai tau skaitytųsi sėkmingi?
  • Ką tiksliai nori pasiekti?
  • Kaip šios vizijos įgyvendinimas paveiks tavo ir tavo artimųjų gyvenimą?
  • Kaip toji vizija dera su tavo vertybėmis?
  • kaip tavo vizija atitinka Dievo valią tavo gyvenimui?

Kai kuriame savo viziją, ji dažniausiai sukasi apie mūsų tikslus ir norus. Mūsų namai ir šeima, mūsų darbas/verslas ir finansai, mūsų komfortas ir gyvenimo gerinimas. Bet ar pagalvojai: „Viešpatie, ko TU nori? Kokia TAVO valia man šiais metais? Kuo galiu būti naudingas Tau ir kitiems žmonėms?

Ne taip seniai supratau, kad mes prieštaraujame patys sau: sakome: „Aš noriu vykdyti Dievo valią. Aš noriu daryti tai, ką Jis nori, kad daryčiau“. Tačiau galvodami apie savo ateities viziją, naujų metų tikslus ar planuodami savo savaitę, viso to centru tampame mes, o ne Dievo valia.

Prieš septynerius metus turėjau gana įdomią patirtį ir fantastišką liudijimą. Daug metų gyvenau tikėjimu. Maldoje sakydavau: „Viešpatie, tebūnie Tavo valia mano gyvenime!“, bet kai planavau savo gyvenimą, visi mano tikslai buvo sutelkti į mane. Mano komfortas, mano vizija, ko norėjau pasiekti. Kadangi mano pagrindinis tikslas po autoavarijos buvo susikurti gyvenimą iš naujo, susitelkiau į tam tikrus tikslus, kad susikurčiau tokį gyvenimą, kokio noriu. Pirma, tai buvo apie mano gebėjimą gyventi savarankiškai su patirtomis traumomis, susitvarkyti savo gyvenimą svetimoje šalyje taip, kad man nereikėtų nuo nieko priklausyti. Laikui bėgant tai suformavo mano mąstymą ir gyvenimo būdą taip, kad aš nuolat siekiau savo tikslų, kurie susiję su mano gyvenimo gerinimu.

Aš jau daug metų domiuosi kognityvine psichologija, asmeninio tobulėjimo ir sėkmės industrija, ir turėjau didelį norą patekti į šią industriją. Mano ambicijos buvo gana didelės ir manyje sukildavo džiaugsmas vien pagalvojus apie tai. Nekantravau pradėti įgyvendinti savo naują viziją! Tačiau aš neturėjau svarbiausių priemonių tai padaryti. Mano knyga buvo parašyta ir paruošta spaudai, BET neturėjau nei redaktoriaus, nei pinigų jai išleisti. Norėjau būti pranešėja asmeninio tobulėjimo industrijoje, taip pat įrašyti vaizdo įrašus, BET mano namai nebuvo tinkami video įrašymui, o ir neturėjau reikalingos įrangos filmuoti ir redaguoti įrašus. Neturėjau nei automobilio, nei žmogaus, kuris galėtų nuvežti mane ten, kur man reikia dėl verslo reikalų.

Manęs laukė didžiulis iššūkis. Bet aš ne kartą buvau tokioje situacijoje, ir Viešpats, kaip visada ištikimas, kiekvieną kartą suteikė savo pagalbą ir išeitį. Taigi, tikėjau, kad su Jo pagalba galiu pasiekti tai, kaip ir visus kitus tikslus.

Tačiau parašytos knygos man nepavyko išleisti. Niekas nesiklijavo mano vizijai įgyvendinti. Atrodė, kad kaskart žengus į priekį, lyg atsitrenkdavau į sieną. Jaučiausi susipainiojus. Atrodė, kad einu teisingu keliu ir negalėjau suprasti, kodėl neturėjau palaiminimo įgyvendinti savo viziją.

Buvau suglumusi, nesupratau ką aš darau ne taip. Tada per Šventąjį Raštą Viešpats pradėjo dirbti su mano širdimi, mano motyvais ir vertybėmis. Vieną dieną supratau, kad turiu rinktis: eiti ta kryptimi, kuria siekčiau anksčiau užsibrėžtų tikslų ir ambicijų, arba gyventi pagal Tėvo valią ir daryti tai, ko nori Viešpats.

Turėjau supratimą, kad šis pasirinkimas nulems mano ateitį ir galiausiai mano likimą. Gyvenimas, vadovaujantis Viešpaties valia, labai skiriasi nuo karjeros sėkmės / asmeninio tobulėjimo srityje. Žinojau, kad esu kryžkelėje ir aš turėjau pasirinkimą.

KĄ PASIRINKSI?

Susimąsčiau apie tai. Bandžiau įsivaizduoti kaip atrodys mano darbas ir blaškiausi, nes žinojau, kad bus sunku žongliruoti tarp dviejų pasaulių. Troškau ir ilgai laukiau, kada galėsiu ištesėti pažadą Dievui nešti Jo šlovę žmonėms, ir padėti kitiems praeiti pro sunkumus. Bet mane taip pat džiugino asmens tobulėjmo/sėkmės industrija, kuri yra gerai apmokama karjera ir įkvepiantis pozityvus pasaulis. Mano karjera ir gyvenimo sąlygos pereitų visai į kitą lygį! Bet, mano pastebėjimais, Jėzui ten nėra vietos; dvasinis gyvenimo aspektas yra susijęs su meditacija. Malda ir Jėzus Kristus daugelio yra atmesti automatiškai kaip „religija“, o meditacija, nors yra budizmo ir induizmo religijos praktika, išskėstom rankom priimta ir niekas jos neatmeta. Man reikės nutylėti apie Jėzų, kuris būtent ir yra mano stiprybės, vilties ir palaiminimo šaltinis. Nežinojau ką daryti.

Buvo ankstyvas rytas; kai tik atėjau į stotelę važiuoti į darbą, atėjo mintis, keli žodžiai iš vienos Biblijos eilutės. Savo telefone Biblijos programėlėje radau tą eilutę ir pradėjau skaityti.

“Pasišaukęs minią ir savo mokinius, Jėzus prabilo: “Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras; o kas praras savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės. Kokia gi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo sielai? Arba kuo žmogus galėtų išsipirkti savo sielą?! Jei kas gėdisi manęs ir mano žodžių šios svetimaujančios ir nuodėmingos kartos akivaizdoje, to gėdysis ir Žmogaus Sūnus, kai Jis ateis savo Tėvo šlovėje su šventaisiais angelais”.”Morkaus evangelija 8:34-38 LTB

Šiurpas perėjo per kūną. Juk būtent apie tai aš galvoju! Viešpats žinojo, kas vyksta mano širdyje. Perskaičius, nedvejodama žinojau, kokį kelią pasirinksiu: įvykdysiu duotą pažadą Dievui.

Po to, kai viduje priėmiau sprendimą atiduoti savo kelią vykdyti Dievo valią mano gyvenimui, dvasioje turėjau supratimą, tarsi kažkas man paaiškintų artėjančius pokyčius: tarsi mes su Viešpačiu važiuotume automobilyje. Aš vairavau, o Jėzus buvo šalia manęs keleivio sėdynėje. Jėzus pasakė: „Visą šį laiką tu vedei savo gyvenimą, ėjai ten, kur nori, o aš buvau šalia, padėdamas tau atvykti ten, kur nori. Dabar pasikeisime vietomis. Dabar aš vairuosiu, o tu važiuosi su Manimi visur, kur tave nuvežiu, ir padėsi Man čia vykdyti Mano valią.

„Gerai, Viešpatie. Aš nenoriu eiti ten, kur tavęs nebus. Parodyk, ką turiu daryti ir kur eiti, aš padarysiu“, – širdyje sutikau.

Tą akimirką pajutau, kad mane apėmė ramybė. Atėjo didelis saugumo jausmas. Žinojau, kad pasirinkau teisingai.

KAI SUDERINAU SAVO VIZIJĄ PAGAL DIEVO VALIĄ MANO GYVENIMUI

Nuo to laiko mano gyvenimas pasikeitė gana radikaliai. Kai atidaviau savo kelią Viešpačiui, Jis įkvėpė manyje naują viziją. Ji paremta kitais motyvais, ir šioje vizijoje nėra savanaudiškų ambicijų. Nuo tada aš pradėjau sau kelti kitą klausimą: Viešpatie, ką TU nori, kad aš daryčiau?

Ir tada Viešpats pradėjo apipilti mane viskuo, ko man reikėjo. Tai buvo tiesiog neįtikėtina. Pirma, Jis atsiuntė redaktorių mano knygai (vienas geriausių tekstų rašytojų / redaktorių atvyko į mano darbą dirbti su manimi viename projekte). Kai redaktorius sutiko dirbti su mano knyga, po trijų savaičių Viešpats įkvėpė vieną asmenį padovanoti man 10 000 USD mano knygos leidybai finansuoti. Vėliau, knygai išėjus, Jis suteikė man naujus namus, kuriuose net turiu savo ofisą ir galimybę filmuoti, profesionalią vaizdo įrangą video įrašymui ir profesionalią redagavimo programą (kuria aš mokausi naudotis ir mėgstu daryti!). Viešpats netgi parūpino neįgaliojo vežimėliui pritaikytą automobilį!

O kas svarbiausia ir neįkainojama, Viešpats mane sujungė su drauge, kuri man tapo tarsi sesuo ir yra mano partnerė siekiant tikslo, palaiko mane įgyvendinant naują viziją. Su nauja drauge Viešpats davė ir jos šeimą, kuri priėmė mane kaip savo šeimos narį ir kurią aš pamilau. Dabar turiu naują šeimą čia, JAV, kol mano tikroji šeima yra Lietuvoje.

Kai eini teisingu keliu, viskas susidėlioja. (Mato 6:33) Nesakau, kad problemų nebus. Aš sakau, kad kai jūsų vizija ir ketinimai atitinka Dievo valią jūsų gyvenimui, Jis dirba su jumis ir aprūpina viską, ko jums reikia. Žinoma, reikia daryti pastangas ir atkakliai dirbti, bet net jei iškils sunkumų ir kliūčių, Viešpats tikrai padės. Jei atsidursite tokioje situacijoje, kai nėra išeities – Viešpats duos išeitį, sukurs galimybes. Kai Dievas bendradarbiauja, gyvenimas teka kitaip. Pamatysite, kad nematoma ranka sutvarko aplinkybes jūsų naudai ir netgi padaro neįmanomus dalykus įmanomais.

Esminis klausimas – kai nustatote savo viziją ir tikslus, kas yra viso to centre?

Geriausia ir saugiausia vieta būti – tai Dievo valia! Būk ten.

Taip pat skaitykite:

Svarbus Tikėjimo Maldos Aspektas

3 Liudijimai apie Dievo pagalbą ir ko jie mane mokė

Button to buy the book "UNSTOPPABLE. It' a choice"

Mano knygoje „Nesustabdoma. Tai pasirinkimas “(parašyta anglų kalba), galite perskaityti visą mano istoriją-liudijimą. Tai yra įkvepianti istorija apie tragedijos įveikimą ir gyvenimo atkūrimą nepaisant jokioms kliūtims.

Ši knyga yra apie gyvą Dievą, kuris gali atstatyti tai, kas sugriauta, išgydyti giliausias sielos žaizdas ir pakeisti žmogaus gyvenimą, kad ir kokia beviltiška būtų padėtis. Istorija pasakoja apie ryžtą ir nenumaldomą atkaklumą, galintį prasiveržti per neįveikiamas kliūtis. Istorija pasakoja apie atsparumo galią, kuri gali jus pakelti ir nešti į priekį, nesvarbu, koks esate pavargęs ar kiek kartų krentate. Ši istorija yra apie neišmatuojamą Dievo gailestingumą ir malonę, net jei mes padarome siaubingą, neatleistiną klaidą. Galiausiai, ši knyga parodo mūsų priimamų sprendimų galią, kai atsiduriame pasirinkimo kryžkelėje.

2018 m. Gegužės mėn. „Nesustabdoma. Tai pasirinkimas“ gavo du garbingus paminėjimus biografijos / autobiografijos ir dvasinės / religijos kategorijose 2018 m. San Francisko knygų festivalyje, kuriame pagerbiamos geriausios pavasario knygos.

Knygą galima įsigyti https://amzn.to/2D5pfMa

Mano kalbos įrašas iš konferencijos „MOTERS VIZIJA 2020“ , yra apie tai, kaip nepasiduoti kai viskas tavo gyvenime sužlugo, ir galimybių pakeisti padėtį tiesiog nėra, kaip įveikti kliūtis ir pasiekti savo tikslą, kaip būti nesustabdomu ir įgyvendinti savo viziją.
Dažnai galime išgirsti žmones sakant “Nepasiduok!”, bet KAIP nepasiduoti? Tikiuosi mano istorija jus įkvėps ir praktiniai patarimai duos kryptį ir įgalins jus KOVOTI IR NUGALĖTI.

Interviu Lietuvių Krikščionių radio laidai “Jaunimo Kodas”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *